Diller

İdari Personel

 

AD SOYAD

GÖREV

E-Mail

Tlf.

Muzaffer TAN

Yüksekokul Sekreteri

mtan@firat.edu.tr

4117

Mehmet COŞKUN

İç Hizmetler Şefi

İşçi Puantajları

Enstrüman Odası ve Fotokopi

mcoskun1@firat.edu.tr 4124

Yusuf KÜRÜM

Müdür Sekreteri

ykurum@firat.edu.tr

4115

Abdulkadir SOLMAZ

 

Kütüphane - Yolluklar

 

a.k.solmaz@firat.edu.tr

4112

Arzu GÜNDOĞDU

Maaşlar, Emekli Kesenekleri

Ders Ücretleri

Yabancı Uyruklu Personel Maaşı

uzra@firat.edu.tr

4095

Yusuf DEMİRPOLAT

Taşınır Kayıt Görevlisi

Ambar Memuru

Enstrüman Odası ve Fotokopi

Satınalma Memuru

ydemirpolat@firat.edu.tr

4124

Duygu KÜÇÜKTAĞ HARBAWI Öğrenci İşleri Sorumlusu dkucuktag@firat.edu.tr 4095

 

Türkçe