Diller

Yabancı Diller Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Dersleri Sınav Takvimi

 

   Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Uzaktan Eğitim yoluyla vermiş olduğu YDİ108 ve YDİ208 kodlu
İngilizce derslerinin Bahar Dönemi sınav tarihleri aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmiştir.

Not: Mazeret Sınavlarına grecek olanlar, mazeretlerini beyan eden dilekçeyi Sereterliğe vereceklerdir.

 

 

Türkçe